Peter Happny, ein av USA`s kjente skulptursmeder på besøk